2006 соналда Евгений Примаковасулги Минтимер Шаймиевасулги нухмалъиялда гъоркь тIоцебесеб нухалда тIобитIана "Россия — исламияб дунял" абураб стратегияб бербалагьиялъул къокъаялъул (хадубккун — Къокъа — ред.) данделъи. Гьеб Къокъа гIуцIана исламиял бухьеназул гIуцIиялда гъорлъе Россияги лъугьун хадуб. Къокъаялда вуго 27 улкаялдаса 33 пачалихъиявгун жамгIияв хIаракатчи. Гьезул ишал рекъезариялъул жавабчилъи тIадкъан буго Вениамин Поповасда (МГИМОялъул Цивилизациязул бухьеназул централъул директор), хъвалеб буго "ХIакъикъат" казияталда.

© С. Царнаев
Участники перед началом заседания Группы стратегического «Россия - Исламский мир» в Грозном

Казаналда Къокъаялъул иргадулаб данделъи тIобитIиялда ва IX Халкъазда гьоркьосеб экономикияб саммит рагьиялда бан, РФялъул къватIисел улкабазулгунисел ишазул министрасул заместитель Михаил Богдановас цIалана, Россиялъул президентас битIараб саламалъул кагъат. "Жакъа бусурбаби дандчIвалел руго батIи-батIиял хIинкъабигун: терроризмги рагъулаб экстремизмги тIибитIи, диниялгун миллиял дандеккунгутIиял гIемерлъи, экономикиялги социалиялги масъалаби тIуразаризе ккей. Хасго ракIунтизабула чанго лъагIелалъ лъугIун бахъунареб Сириялъул рагъалъ: гьелъул ракьазда кверщел гьабун буго инсанияталъего хасиятаб гIаданлъи-чилъи кIочарал ва дунялалъулго маданияталде рагъ лъазабурал такъсириял къокъабаз. Исламияб дунялалъе Россиялъ кидаго кумек гьабизе буго терроралде данде къеркьезеги регионалиял хIалуцинал сасинаризеги. Дир ракIчIола: цадахъал тадбираздалъун нилъехъа бажаризе буго халкъазда гьоркьосеб хIинкъи гьечIолъиги парахалъиги чIезабизе; ритIухъаб, демократиялъул кьучIалде мугъчIвалеб низамги гIуцIизе, сабру гьечIолъиялдасаги, къуваталъул кумекалдалъун инжит гьабиялдасаги халкъ цIунизеги.

Гьарула нужее лъикIабщинаб ва данделъиялъул хIалтIулъ икъбал", — ан хитIаб гьабулеб буго Владимир Путиница.
Чачан Республикаялъул мисалалда гьалбадерие рес щвезе буго нилъер улкаялда гIуцIун ругел миллатазда гьоркьосел бухьеназул хIалбихьигун лъай-хъвай гьабизеян абуна Татарстаналъул президент Рустам Миннихановас.

"Миллатазулги, маданиятазулги, батIи-батIиял диназул вакилзабазулги бухьенал щулалъизари Россиялъул пачалихъ гIуцIиялъул аслулъун ккола. Гьеб буго нижеца цIодорго цIунулеб ва цебетIезабулеб къанагIатаб хаслъи.

Терроризмги радикализмги руго тIолабго дунялалъе хIинкъи. Ниж хIадур руго гьеб рахъалъ бугеб хIалтIул хIалбихьиялъул хIакъалъулъ нужеда бицине. Щайгурелъул гьеб заралияб хIинкъиялде дандечIезе ккола киналго цадахъ рекъон", — ан бицана Рустам Миннихановас.

"Нижеда лъикI лъала рагъул кьогIлъиги согIлъиги. РакIунтун гIенеккула ниж ГIагараб Бакъбаккул улкабаздаса нилъехъе щолел пашманал харбазухъги. Сириялдги ГIиракъалдаги чIвалел руго щибго гIайиб гьечIел бусурбаби. Жидерго низам билълъанхъизабизе террористаз хIалбихьана нижер республикаялдаги. Амма гьезул вахIшияб идеологиялде дандечIана Чачан Республикаялъул тIоцевесев президентлъун вукIарав Россиялъул БахIарчи АхIматI Къадиров", — ан абуна Рамзан Къадировас.
Дагъистаналъул бетIер Рамазан ГIабдулатIиповас бицана, терроралде данде къеркьолаго, нилъерго республикаялда гьарурал ишазул хIакъалъулъ. "Россиялъул президентасул хIаракаталдалъунги кумекалдалъунги терроризм къинабизе бажарана. Россиялда кидаго гIумру гьабулаан батIи-батIиял диназул вакилзабазги гIемерал миллатазги. Жакъа аслияб масъала буго бусурбабазул умматалъул цолъи гIуцIи, гьел гъункизари", — ян бицана Рамазан ГIабдулатIиповас. Гьес тIадчIей гьабуна РФялъул президентас улкаялъул гурелги, тIолабго дунялалъулги бусурбаби хIакъир гьаризе толареблъиялда.

Россиялъулги бусурбабазул улкабазулгун щулиял бухьенал рукIин ракIалдещвезабуна Крымалъул бетIер Сергей Аксеновасги: "РухIияб бичIчIи, моралияб хазина цIунизе гъира букIин ккола нилъ киналго цолъизарулеб, гъункизарулеб алат. Умумузул гIадат-гIамал ритIухъ гьаби ккола гьезул малъа-хъваязда рекъон гIумру гьабизе жигар бахъи, ай халкъазул вацлъи-гьудуллъи цIуни, тIаде ккараб къо цадахъ рахъун борхи. Гьединаб къагIида хIалтIизабун гурони, чIезабизе кIвезе гьечIо дунялалдаго тIибитIулеб бугеб терроризмги экстремизмги", — янги абун, гьес бицана Крымалда батIи-батIиял миллатазги диназул вакилзабазги гIумру гьабулеб букIиналъул хIакъалъулъ.

Данделъиялда кIалъана ГIиракъалъул парламенталъул председателасул тIоцевесев заместитель Хумам Бакер ГIабдулмажид ХIаммуди, "МухIаммадия" абураб исламияб жамгIияб гIуцIиялъул председатель (Индонезия), Жакартаялъул Миллияб исламияб университеталъул профессор МохIаммад Сиражуддин Шамсуддин, Бахрейналъул ТIадегIанаб советалъул исламиял суалазул рахъалъ председателасул заместитель ГIабделрахIман бен МухIаммед Ал Халифа, Россиялъул Муфтиязул советалъул председателасул тIоцевесев заместитель, РФялъул ДУМалъул председателасул тIоцевесев заместитель Рушан ХIазрат ГIаббясов, Казаналъулги Татарстаналъулги митрополит Феофан, Кувейталъул ГIамирасул гIакълучи, Халкъазда гьоркьосеб исламияб гурхIел-рахIмуялъул гIуцIиялъул председатель ГIабдулла Маатук.